WU MYSŁOWICE

SZUKAJ W URZĘDZIE:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 (piętro: 2)

PomieszczenietechnicznePom.techniczne20OS22OS22AOSHOL21OS

numer pokoju: 20

tel. +48 32 31 71 + wew.

pracownicy:

numer pokoju: 21

tel. +48 32 31 71 + wew.

pracownicy:

numer pokoju: 22

tel. +48 32 31 71 + wew.

pracownicy:

numer pokoju: 22A

tel. +48 32 31 71 + wew.

pracownicy:

numer pokoju: HOL