WU MYSŁOWICE

SZUKAJ W URZĘDZIE:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( parter)

OSPom.soc.Pom.socjalneToaletaOS

tel. +48 32 31 71 + wew.

pracownicy:

pracownicy:

numer pokoju: Pom.

numer pokoju: Pom.

numer pokoju: Toaleta