WU MYSŁOWICE

#sprawabudynek
1Absencje w pracy [2341]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
2Administrowanie i eksploatowanie obiektów będących w dyspozycji urzędów i innych jednostek organizacyjnych gminy [25]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
3Akta osobowe osób zatrudnionych [220]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
4Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu [3024]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
5Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu [3024]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
6Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu [3024]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
7Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu [3024]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
8Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu [3024]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
9Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu [3024]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003C )
10Analizowanie, prognozowanie i planowanie z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej [7001]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
11Analizowanie, prognozowanie i planowanie z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej [7001]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
12Awans zawodowy nauczycieli [4470]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
13Badania i analizy w zakresie jakości świadczonych usług komunalnych [7033]Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
14Badania i analizy w zakresie jakości świadczonych usług komunalnych [7033]Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
15Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy [2431]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
16Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy [2431]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
17Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz dyscyplina pracy [23]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
18Bieżące akta audytu [1720]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 319 )
19Bieżące akta audytu [1720]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 318 )
20Budżet gminy i jego zmiany [3021]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
21Budżet gminy i jego zmiany [3021]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 110B )
22Budżet gminy i jego zmiany [3021]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
23Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany [3026]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
24Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany [3026]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
25Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany [3026]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
26Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany [3026]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
27Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany [3026]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
28Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany [3026]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
29Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany [3026]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
30Deklaracje na PFRON [3632]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
31Deklaracje podatkowe i rozliczenia podatku dochodowego [3234]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
32Delegacje służbowe [2343]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
33Dochody z majątku gminy [3150]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 314 )
34Dochody z majątku gminy [3150]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 209 )
35Dochody z majątku Skarbu Państwa [3152]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 209 )
36Dodatkowe zadania podejmowane w ramach profilaktyki alkoholowej [8141]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 328 )
37Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych [4453]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
38Dokształcanie pracowników [2403]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
39Dokształcanie pracowników [2403]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 327 )
40Dokształcanie pracowników [2403]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
41Dokumentacja księgowa [3221]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
42Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna środków trwałych [2615]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003C )
43Dokumentacja zamówień publicznych [271]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 314 )
44Dokumentacja zamówień publicznych [271]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
45Dokumentacja zamówień publicznych [271]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
46Dokumentacja zamówień publicznych [271]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
47Dokumentacja zamówień publicznych [271]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
48Dokumentacja zamówień publicznych [271]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 110B )
49Dokumentacja zamówień publicznych [271]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 06 )
50Dokumentacja zamówień publicznych [271]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
51Dokumentacja zamówień publicznych [271]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
52Doskonalenie systemu zarządzania jakością [0146]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 119 )
53Dotacje [3153]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 02 )
54Dotacje [3153]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
55Dotacje [3153]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
56Dowody księgowe [3220]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003C )
57Dowody księgowe [3220]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
58Dowody obecności w pracy [2340]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
59Dowóz uczniów do szkół [4464]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
60Dożywianie [8223]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
61Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne [3161]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
62Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne [3161]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 119 )
63Egzekucja administracyjna prowadzona przez podmiot [3160]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 02 )
64Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych [2613]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
65Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych [2613]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003D )
66Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych [2613]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
67Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych [2613]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
68Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych [2613]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 02 )
69Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych) [2634]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
70Eksploatacja własnych środków transportowych [2632]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
71Emerytury i renty [2424]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
72Emitowanie obligacji na terenie kraju [3060]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
73Ewidencja nieruchomości [6810]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 311 )
74Ewidencja obiektów i urządzeń komunalnych [7020]Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
75Ewidencja obiektów i urządzeń komunalnych [7020]Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
76Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników [2612]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
77Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków [1613]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
78Ewidencja syntetyczna i analityczna [3223]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
79Ewidencja środków trwałych i nietrwałych [2611]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
80Ewidencja środków trwałych i nietrwałych [2611]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 210 )
81Ewidencja środków trwałych i nietrwałych [2611]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003D )
82Ewidencja środków trwałych i nietrwałych [2611]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
83Ewidencja środków trwałych i nietrwałych [2611]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 02 )
84Ewidencja zbiorów bibliotecznych [1640]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
85Ewidencja złóż kopalin [6520]Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5
86Ewidencjonowanie dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji [3033]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
87Ewidencjonowanie dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji [3033]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
88Ewidencjonowanie kąpielisk [6344]Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
89Finansowanie działalności urzędów i jednostek organizacyjnych gminy [3040]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 314 )
90Finansowanie inwestycji [3041]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / BOM )
91Finansowanie inwestycji [3041]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
92Finansowanie inwestycji [3041]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
93Finansowanie remontów [3042]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
94Gospodarka odpadami [623]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
95Gromadzenie zbiorów bibliotecznych [1641]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
96Informacja o stanie mienia komunalnego [3023]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
97Informacja o stanie mienia komunalnego [3023]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 210 )
98Informacja o stanie mienia komunalnego [3023]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 311 )
99Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 111 )
100Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 113 )
101Informacje o dniach wolnych od zajęć dydaktycznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
102Informacje o środowisku i jego ochronieUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
103Informacje o środowisku i jego ochronieUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
104Inne sprawy nadzoru finansowegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
105Innowacje pedagogiczneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
106KaranieBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
107Kartoteki wynagrodzeńBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
108Kierowanie dzieci do placówek resocjalizacyjnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
109Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granic. powiatu (inne miasta)Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
110Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu (B10)Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
111Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu (miasto)Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
112Komisje, zespoły, grupy robocze w urzędzieBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
113Komisje, zespoły, grupy robocze w urzędzieBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
114Komunalizacja mienia Skarbu PaństwaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 311 )
115Konkursy na stanowiska w jednostkach podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
116Konkursy na stanowiska w urzędachBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
117KontroleBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 313 )
118Kontrole prowadzone przez podmioty w jednostkach im podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
119Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
120Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
121Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 318 )
122Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 313 )
123Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
124Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
125Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 328 )
126Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 319 )
127Kontrole przeprowadzone przez podmioty w jednostkach im podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
128Kontrole wewnętrzne w podmiocieBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
129Kontrole wewnętrzne w podmiocieBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
130Kontrole wewnętrzne w podmiocieBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 318 )
131Kontrole wewnętrzne w podmiocieBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 313 )
132Kontrole wewnętrzne w podmiocieBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
133Kontrole wewnętrzne w podmiocieBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 328 )
134Kontrole wewnętrzne w podmiocieBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 319 )
135Kontrole zewnętrzne w podmiotachBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 319 )
136Kontrole zewnętrzne w podmiotachBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 318 )
137Kontrole zewnętrzne w podmiotachBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
138Kontrole zewnętrzne w podmiotachBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
139Kontrole zewnętrzne w podmiotachBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 318 )
140Kontrole zewnętrzne w podmiotachBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 313 )
141Kontrole zewnętrzne w podmiotachBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
142Kontrole zewnętrzne w podmiotachBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 319 )
143Kontrole zewnętrzne w podmiotachBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
144Kontrole zewnętrzne w podmiotachBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
145Kontrolowanie jakości dostarczanych usług komunalnychUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
146Kontrolowanie jakości dostarczanych usług komunalnychUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
147Książka kontroliBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
148Legitymacje służboweBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
149Listy płacBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
150LO CE SiódemkaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
151LO JCKZiUBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
152Madzik PlaceBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
153Magazynowanie środków trwałych i nietrwałychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
154Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
155Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
156Monitoring środków publicznego przekazuBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
157Monitoring w zakresie ochrony środowiskaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
158Monitoring w zakresie ochrony środowiskaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
159Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
160Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej [7003]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
161Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej [7003]Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
162Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej [7003]Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
163Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej [7003]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
164Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej [7003]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
165Nadzór nad działalnością szkół I placówek oświatowychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
166Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
167Nagradzanie i wyróżnianie nauczycieli (BE10) – Nagrody Prezydenta MiastaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
168Nagrody, podziękowania i listy gratulacyjneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
169Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
170Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
171Najem lokali od innych na potrzeby własneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
172najmowanie lokali od innych na potrzeby własneBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
173Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowaniaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
174Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowaniaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
175Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewówUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
176Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewówUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
177Narodowy Program Rozwoju CzytelnictwaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
178Naruszenie stanu wody na gruncieUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
179Nauczanie indywidualneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
180Nauczanie indywidualne i rewalidacjia indywidualna (B10)Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
181Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowymBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 004 )
182Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowymBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
183Obrót bezgotówkowyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
184Obrót bezgotówkowyBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
185obsługa dodatków mieszkaniowychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003B )
186Obsługa finansowa pożyczek i kredytówBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 206 )
187Obsługa księgowa w zakresie VATBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 210 )
188Obsługa organizacyjna wyborów [502]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
189Obsługa organizacyjna wyborów [502]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
190Obsługa organizacyjna wyborów [502]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 06 )
191Obsługa organizacyjna wyborów [502]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
192Obsługa ubezpieczeń społecznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
193Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
194Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
195Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
196Obsługa zatrudnienia pracowników urzęduBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
197Ochrona danych osobowych [142]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 06 )
198Ochrona danych osobowych [142]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 119A )
199Ochrona danych osobowych [142]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
200Ochrona lasów i gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu PaństwaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
201Ochrona mienia własnej jednostkiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
202Ochrona przeciwpożarowaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
203ochrona zwierząt gospodarskich i domowychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003C )
204Oddawanie nieruchomości w trwały zarządBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 311 )
205Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczysteBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 302 )
206Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 304 )
207Odznaczenia państwowe, samorządowe i inneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
208Olimpiady i konkursy edukacyjneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 327 )
209Opinie w sprawie przebiegu drógBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( piętro: 1 / 4 )
210Opinie w sprawie przebiegu drógBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 1 )
211Opiniowanie I ocenianie kierownictw jednostek podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
212Opiniowanie i ocenianie pracowników urzęduBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
213Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji komunalnychUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
214Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji komunalnychUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
215Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitychUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5
216Opiniowanie planów ruchu zakładu górniczegoUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5
217Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówkąBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
218Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówkąBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( piętro: 1 / 4 )
219Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówkąBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
220Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówkąBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 2 )
221Opłata miejscowa [3135]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
222Opłaty za użytkowanie wieczysteBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 301 )
223Organizacja (w tym tworzenie, likwidacja) urzędów obsługujących organy gminyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
224Organizacja i działalność straży gminnych (miejskich)Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
225Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
226Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
227Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej - "Zielona szkoła" realizowana przez placówki szkolneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
228Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej - wnioski i rozliczenia gminy w zakresie "Zielonej szkoły"Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
229Organizacja i realizacja zadań z zakresu nauczania i wychowaniaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
230Organizacja Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 004 )
231Organizacja prac eksploatacyjnych systemów teleinformatycznych i oprogramowania [1330]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 06 )
232Organizacja prac eksploatacyjnych systemów teleinformatycznych i oprogramowania [1330]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
233Organizacja systemu kierowania obronnościąBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 004 )
234Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzinBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
235Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
236Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 328 )
237Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
238Planowanie budżetu gminyBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
239Planowanie i realizacja budżetuBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
240Planowanie w komórkach organizacyjnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 119 )
241Planowanie w zakresie spraw obronnychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 004 )
242Podatek leśnyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 311 )
243Podatek od nieruchomościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 311 )
244Podatek rolnyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 311 )
245Policealna Szkoła CE SiódemkaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
246Polityka rachunkowości i plany kontBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
247Pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń powietrzaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
248Pomoc materialna uczniom o charakterze motywacyjnymBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
249Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i klasy integracyjne ( BE10)Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
250Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i klasy integracyjne - Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
251Poprawa bezpieczeństwa publicznegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
252Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 004 )
253Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
254Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
255Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatuBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
256Posiłek w szkole i w domuBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
257postępowanie o opróżnienie lokalu mieszkalnegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
258Poświadczenie własnoręczności podpisuBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 119 )
259Powoływanie i odwoływanie członków zespołu do spraw orzekania niepełnosprawnościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
260Pozwalanie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energiiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
261Pozwalanie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energiiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
262Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich częściBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 113 )
263Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich częściBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 111 )
264Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
265Pozwolenia zintegrowane w zakresie wprowadzania substancji lub energii do środowiskaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
266Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i pomocowych na rozwój gminyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
267Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i pomocowych na rozwój gminyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
268Prace zlecone ( umowy cywilnoprawne)Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
269PraktykiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
270Programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii EuropejskiejBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
271Programy oświatowe oraz sprawozdawczośc w tym zakresieBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
272Programy pomocy materialnej dla uczniówBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
273Programy pomocy materialnej dla uczniówBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
274Programy w zakresie ochrony zdrowiaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
275Programy w zakresie ochrony zdrowiaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 328 )
276Programy, projekty, analizy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwaBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
277Programy, projekty, analizy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwaBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
278Projektowanie, homologacje i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych [131]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 06 )
279Projektowanie, homologacje i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych [131]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
280Projekty zmian organizacji ruchu drogowegoBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 2 )
281Projekty zmian organizacji ruchu drogowegoBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( piętro: 1 / 4 )
282Projekty zmian organizacji ruchu drogowegoBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 2 )
283Projekty zmian organizacji ruchu drogowegoBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 1 )
284Propozycje organów jednostek pomocniczych gminy dotyczące rozdysponowania środków budżetowychBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
285Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 401 )
286Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 320 )
287Prowadzenie świetlicy środowiskowej finansowanej w ramach profilaktyki alkoholowejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
288Prowadzenie świetlicy środowiskowej finansowanej w ramach profilaktyki alkoholowej - wnioski i rozliczenia świetlic działających na bazie świetlic szkolnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
289Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
290Prowadzenie i koordynacja działań w systemie zarządzania jakościąBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
291Przeciwdziałanie narkomaniiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
292Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 311 )
293przejmowanie nieruchomości na rzecz gminyBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
294Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 304 )
295Przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu PaństwaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 311 )
296Przejmowanie obiektów na potrzeby urzędów i jednostek organizacyjnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
297Przekazywanie aktów prawa miejscowegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 327 )
298Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
299Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
300Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najemBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 407A )
301Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najemBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
302Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najemBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 2 )
303Przekazywanie nieruchomości na cele szczególneBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
304Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminyBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 02 )
305Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
306Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminyBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
307Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminyBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003C )
308Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminyBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
309Przekazywanie zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnejUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
310Przekazywanie zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnejUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
311Przekazywanie zwłok do celów naukowychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
312Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 301 )
313Przemoc w rodzinieBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
314przetargi na wynajem lokali użytkowychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
315Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (BE10 / Tradycyjny)Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
316Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
317Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
318Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeńBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
319Przygotowanie projektu budżetu gminy [3020]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
320Przygotowanie projektu budżetu gminy [3020]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 314 )
321Przygotowanie projektu budżetu gminy [3020]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003C )
322Przygotowanie projektu budżetu gminy [3020]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
323Przygotowanie projektu budżetu gminy [3020]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
324Przygotowanie projektu budżetu gminy [3020]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
325Przygotowanie projektu budżetu gminy [3020]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 110B )
326Przygotowanie projektu budżetu gminy [3020]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
327Przygotowanie projektu budżetu gminy [3020]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
328Przygotowanie projektu budżetu gminy [3020]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
329Przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiejUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5
330Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznychUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5
331przyznawanie lokali mieszkalnych zamiennychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
332Publiczne Przedszkole SkrzatBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
333Publiczne PrzedszkoleCudaczekBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
334Rady społeczne zakładów opieki zdrowotnejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
335Realizacja budżetów komórek organizacyjnychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
336Realizacja budżetów komórek organizacyjnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
337Realizacja budżetów komórek organizacyjnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 314 )
338Realizacja budżetów komórek organizacyjnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
339Realizacja budżetów komórek organizacyjnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
340Realizacja budżetów komórek organizacyjnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
341Realizacja nadzoru właścicielskiegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 320 )
342Realizacja nadzoru właścicielskiegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 401 )
343Realizacja obowiązku nauki i sprawy rekrutacji do szkółBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
344Realizacja obowiązku nauki oraz sprawy rekrutacji do szkół. Realizacja obowiązku naukiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 327 )
345Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
346Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznychBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
347Realizacja przez podmioty zewnętrzne zadań z zakresu pomocy społecznejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
348Realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS)Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 004 )
349Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 328 )
350Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
351Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
352Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnejUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
353Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej dla osób fizycznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
354Realizacja zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta(burmistrza, prezydenta miasta)Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
355Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych i administracyjnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
356Rejestracja sprzętu pływackiego służącego do połowu rybUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
357Rekrutacja do przedszkoliBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
358Rewalidacja indywidualnaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
359Roszczenie w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
360Roszczenie w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
361Rozbiórka obiektów budowlanychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 113 )
362Rozbiórka obiektów budowlanychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 111 )
363Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacjiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
364Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacjiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
365Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacjiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / BOM )
366Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacjiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
367Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacjiBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 209 )
368Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacjiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
369Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacjiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
370Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacjiBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
371Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacjiBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003C )
372Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacjiBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
373RozliczeniaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
374rozliczeniaBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003C )
375rozliczeniaBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 2 )
376Rozliczenia czasu pracyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
377Rozliczenia z tytułu dochodówBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 209 )
378Rozliczenia z tytułu wydatkówBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 203 )
379Rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
380Rozmieszczanie I wynagradzanie kierownictw jednostek podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
381Rozmieszczanie I wynagradzanie kierownictw jednostek podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
382Rozmieszczanie I wynagradzanie kierownictw jednostek podległychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
383Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników urzęduBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
384Rozwój zawodowy nauczycieliBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
385Samodzielność lokali mieszkalnychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 113 )
386Samodzielność lokali mieszkalnychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 111 )
387Skargi I wnioski przekazane do załatwienia według właściwościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
388Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
389Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwościBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
390Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
391Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
392Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
393Służba przygotowawczaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
394Służebności gruntoweBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 302 )
395Specyfikacje o zwrot dotacjiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
396Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjneBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 210 )
397Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu [3034]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
398Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu [3034]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
399Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu [3034]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
400Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu [3034]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 314 )
401Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu [3034]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
402Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu [3034]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
403Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu [3034]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
404Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu [3034]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
405Sprawozdanie okresowe z wykonania budżetuBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
406Sprawozdanie roczne, bilans i analizy wykonania budżetuBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
407Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu [3035]Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
408Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu [3035]Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
409Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu [3035]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
410Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu [3035]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
411Sprawozdawczość na poziomie całej gminyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
412sprawozdawczość statystycznaBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
413Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
414Sprawozdawczość z działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta)Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
415Sprawy nauczycieliBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
416Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
417Sprzedaż nieruchomościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 311 )
418Sprzedaż nieruchomościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 302 )
419Stałe akta audytu [1721]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 319 )
420Staże zawodoweBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
421StrategieBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
422Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
423Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
424Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenuBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 109 )
425Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenuBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 108A )
426System Informacji OświatowejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
427Szkoła Podstawowa JezuitowBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
428Szkoła Policealna SociusBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
429Terapia logop.zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-komp.zindywidualizow. ścieżka kształc.Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
430Ubezpieczenia majątkoweBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
431Ubezpieczenia majątkoweBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
432Ubezpieczenia majątkoweBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 02 )
433Ubezpieczenia zbiorowe, pracownicze, itp.Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
434Ubezpieczenia zdrowotne osób nieubezpieczonychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
435Ubezpieczenie zbiorowe, pracownicze itp..Budynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 02 )
436Uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji i monitorowanie wielkości emisjiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
437Udostępnianie i oddanie w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobomBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
438Udostępnianie informacji publicznejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
439Udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 407A )
440Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 328 )
441Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
442Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
443Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
444układ wykonawczy budżetu gminyBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003C )
445Układ wykonawczy budżetu gminyBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
446umowy na wynajem lokali użytkowychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
447umowy na wynajem lokali użytkowychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
448Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
449Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
450Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
451Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
452Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
453Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
454umowy zawarte w wyniku postępowań w trybie zamówień publicznychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 110B )
455Uproszczone plany urządzenia lasów oraz inwentaryzacja stanu lasówUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
456Uproszczone plany urządzenia lasów oraz inwentaryzacja stanu lasówUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
457Urlopy bezpłatneBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
458Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawczeBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
459Urlopy macierzyńskie, ojcowskie, wychowawcze itp.Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
460Urlopy wypoczynkoweBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
461Urlopy wypoczynkoweBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
462Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pismBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / OR )
463Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pismBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 224 )
464Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pismBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 119 )
465Ustalanie i zmiany czasu pracyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
466Ustalanie godzin pracy placówekBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
467Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 109 )
468Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 108A )
469Ustalanie sieci przedszkoli publicznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
470Ustalanie sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodówBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
471Ustalanie sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodówBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
472ustalanie tytułów prawnych do lokaliBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
473Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenuBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 109 )
474Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenuBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 108A )
475Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowiskoUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
476Ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne oraz zatwierdzanie cenników opłat za usługi komunalneUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
477Ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne oraz zatwierdzanie cenników opłat za usługi komunalneUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
478Ustalenia i zamian czasu pracyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
479Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
480Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
481ustalenie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminyBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
482ustanawianie odrębnej własności lokaliBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
483Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnychUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
484utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 110B )
485Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnychUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
486Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
487utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
488Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnychUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5
489Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
490utrzymanie miejsc grzebalnychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 110B )
491utrzymanie pojazdówBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 110B )
492Uzgadnianie saldBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
493Uzgodnienia ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących nauczycieliBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
494Uzgodnienie saldBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
495Uzgodnienie saldBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 209 )
496Uzgodnienie saldBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 203 )
497Uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
498Użyczanie nieruchomościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 407A )
499Użyczanie nieruchomościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
500Użytkowanie gruntów pokrytych wodamiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
501Użytkowanie gruntów pokrytych wodamiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
502Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów [1333]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 06 )
503Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów [1333]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 119A )
504Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów [1333]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
505Użytkowanie obcych środków transportowychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
506Używanie obcych środków transportowychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
507Wczesne wspomaganieBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
508Wieloletnia prognoza finansowaBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
509Wieloletnia prognoza finansowaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
510Wieloletnia prognoza finansowaBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
511wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminyBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
512Windykacja należnościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 301 )
513Windykacja należnościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 407A )
514Windykacja należnościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
515Windykacja należnościBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
516Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia interpretacje, opinie w sprawach administracyjnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
517Wnioski i interpelacje radnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 328 )
518Wnioski i interpelacje radnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
519Wnioski i interpelacje radnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
520Wnioski i interpelacje radnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
521Wnioski i interpelacje radnychBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
522Wnioski o awans na stopień nauczyciela mianowanegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
523Wnioski pracodawcówBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
524Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
525Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznychBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
526Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieliBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
527Wspieranie działalności w zakresie turystyki i wypoczynku (Tradycyjny)Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
528Wspieranie szkół niepublicznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
529wspólnoty mieszkanioweBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003C )
530Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowegoBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 2 )
531Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowegoBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( piętro: 1 / 4 )
532Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowegoBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 1 )
533Współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznejBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 004 )
534Współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
535Współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
536Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotnąBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 328 )
537Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotnąBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
538Współpraca z bankami finansującymi i kredytującymiBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
539Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnegoUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
540Wydawanie opinii w zakresie ochrony powierzchni ziemiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5
541Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 109 )
542Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
543Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennegoBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 108A )
544Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp.. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie wydawania zaświadczeń o rewitalizacjiBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
545Wyjasnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dot.zagadnień z zakresu zamwień publicznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
546Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dot. Zagadnień z zakresu planowania i realizacji budżetuBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
547Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dot. Zagadnień z zakresu programów i projektów finansowanych z e sodków zewnętrznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
548Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dot. Zagadnień z zakresu systemu oświatyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 327 )
549Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwaBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
550Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwaBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
551Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
552Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymiBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 119 )
553Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu gospodarki komunalnejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
554Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu gospodarki komunalnejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
555Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu nadzoru, kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji zadańBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 119 )
556Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu planowania i realizacji budżetuBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
557Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznychBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
558Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu zamówień publicznychBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
559Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne w zakresie reprezentacji i promowania gminyBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
560Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
561Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 311 )
562Wynagradzanie i wyróżnianie nauczycieliBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
563Wypadki drogowe (odszkodowania)Budynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 2 )
564Wypadki przy pracyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
565WyprawkaszkolnaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
566Zabytki nieruchomeBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
567Zabytki nieruchomeBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 107 )
568Zadania naboroweBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
569zadłużenie czynszowe lokali mieszkalnychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
570zagadnienia ogólne w zakresie gosp. komunalnejBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
571Zakup nieruchomościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 311 )
572Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskichBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
573Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskichBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
574Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskichBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
575zamiana lokali mieszkalnychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
576Zaopatrzenie materiałoweBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
577Zaopatrzenie materiałoweBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
578Zaopatrzenie materiałoweBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )
579Zaopatrzenie materiałoweBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
580Zaopatrzenie materiałoweBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 210 )
581Zaopatrzenie materiałoweBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
582Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy.Budynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 004 )
583Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminyBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
584zapewnienie lokali mieszkalnych/socjalnychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 003A )
585Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
586Zapobieganie patologiom społecznymBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
587Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy [210]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 06 )
588Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 325 )
589Zaświadczenia o zatrudnieniuBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 223 )
590Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniuBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
591Zaświadczenia o zatrudnieniu I wynagrodzeniuBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
592Zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskichUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5
593Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
594Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowejBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
595Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
596Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowejBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 316 )
597Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonaniaBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 03 )
598Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonaniaBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( parter / 004 )
599Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonaniaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
600Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrz prezydenta miasta) jako organu gminyBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
601Zezwalanie na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańcówUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
602Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadówUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
603Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadówUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
604Zezwalanie na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich zza granicy w celu ich pochowaniaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 324 )
605Zezwalanie na uprawę maku i konopiiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
606Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewówUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
607Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewówUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
608Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 407A )
609Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególnyBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( piętro: 1 / 4 )
610Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególnyBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 2 )
611Zezwolenia na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót budowlanychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 113 )
612Zezwolenia na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót budowlanychBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 111 )
613Zezwolenie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 407A )
614Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwoleniaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
615Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwoleniaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
616Zgłaszanie instalacji wodnych, których eksploatacja nie wymaga pozwoleniaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
617Zgłaszanie instalacji wodnych, których eksploatacja nie wymaga pozwoleniaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
618Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częściBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 113 )
619Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częściBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 1 / 111 )
620Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznegoBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 222 )
621Zgłoszenia wycieczek szkolnychBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 317 )
622Zgromadzenia i imprezy masoweBudynek straży pożarnej, ul. Mikołowska 50m ( parter / 02 )
623Zielona LokomotywaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 315 )
624Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych [7031]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 116 )
625Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych [7031]Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
626Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych [7031]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( parter / 117 )
627Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych [7031]Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 6 )
628Znaki drogowe i sygnalizacja drogowaBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 2 )
629Znaki drogowe i sygnalizacja drogowaBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( piętro: 1 / 4 )
630Znaki drogowe i sygnalizacja drogowaBudynek straży pożarnej, ul. Strażacka 7 ( parter / 1 )
631Zniesienie współwłasnościBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 2 / 302 )
632Zobowiązania, poręczeniaBudynek szkoły, pl. Wolności 5 ( piętro: 2 / 208A )
633Zwierzęta i rośliny podlegające ograniczeniom przewozowymUrząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5 ( piętro: 2 / 7 )
634Źródła zaopatrzeniaBudynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 1 / 221 )
635Źródła zaopatrzenia [2600]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 10 / 04 )
636Źródła zaopatrzenia [2600]Budynek główny, ul. Powstańców 1 ( piętro: 3 / 409 )